SEO katalog stránek
Reklamní systém zdarma

RegSurf - rychlá registrace stránek do katalogů


Jak pracuje RegSurf?

RegSurf je nástroj, který velmi zjednoduší registraci do katalogů. Předvyplní registrační formulář a uživatel jen vybere kategorii, popř. opíše kontrolní kód nebo může doplnit údaje o RSS kanálu a kliknutím odešle data ke zpracování.


Jak zadám údaje o mých stránkách?

Po spuštění nástroje Regsurf je k dispozici formulář, kde je nutno zadat URL adresu vaší stránky, Váš email (nedoporučujeme zadávat Váš hlavní email, mohou na něj přijít zprávy a notifikace z jednotlivých katalogů), 5 titulků stránek a 5 popisů. Postačí zadat jen první titulek a první popis, ale doporučujeme zadat pečlivě všechny údaje. Regsurf pak jednotlivým katalogům tyto údaje nakombinuje a tím se zápis vyvaruje duplicitě a vyhledávače to ocení. Ve spodní části formuláře nalezneme volby typu registrace: od zkušební do několika málo katalogů, až po více než 100 katalogů (tyto registrace do více katalogů vám budou nabídnuty po přihlášení k vašemu účtu a jsou hrazeny z kreditní banky SeoSurf kreditem.


seznam Freeglobes katalogů seznam Profi katalogů

Jak funguje průběh registrace?

Po výběru typu registrace, se zobrazí zvolený seznam katalogů. Po kliknutí na katalog se v novém okně otevře stránka ze SEO katalogu a následně katalog s předvyplněným registračním formulářem, kde stačí vybrat vhodnou kategorii, opsat kontrolní kód a odeslat (u Profi registrace je nutné pro vyplnění formulářů kliknout na tlačítka REG na liště prohlížeče). Následně přejdete zpět na stranu se seznamem katalogů a vyberete další. Pro usnadnění a lepší orientaci jsou katalogy číslovány.


Jaký má být správný tvar odkazu a co je při registraci do katalogů důležité?

Titulek je zpravidla v katalozích zpětným odkazem na Vaše stránky, tudíž se jedná o velmi důležitou informaci pro vyhledávače. Snažte se tedy do něj začlenit klíčová slova (ta by měla být samozřejmě obsažena i v popisu a souviset s obsahem stránek). Pokud si nejste jisti, jaká klíčová slova pro web zvolit, použijte prostě ta, která web vystihují a po jejichž zadání ve vyhledávači by měla být stránka zobrazena. Informace o zpětných odkazech naleznete ve článku Jak získat zpětné odkazy.


Mohu využít RegSurf i pro jiné stránky, které nemám ve svém účtu?

Ano můžete. Nástroj není nijak vázán pouze na stránky ve Vašem účtu.


Mohu registraci přerušit a pokračovat další den?

Jistě. Přímý odkaz na seznam katalogů Vám nyní zasíláme emailem. Jiný přístup k seznamu: Postačí být přihlášen ke svému účtu, v RegSurf formuláři vyplníte stejně URL adresu jako v předešlé uhrazené registraci a splníte podmínku vyplnění prvního titulku a popisu (zde stačí zadat jen potřebný počet znaků). Vyberte stejný typ registrace a zobrazí se totožný seznam katalogů za který vám už nebude účtován kredit a můžete pokračovat v registraci. Platnost kreditem hrazeného typu registrace je 7 dní a tento datum je zobrazen pod seznamem.


Za jak dlouho se budou mé stránky zobrazovat v katalozích?

Zápis v jednotlivých katalozích je plně v režii správců a majitelů těchto katalogů, odvíjí se dle jejich podmínek a tudíž nemůžeme nijak ručit za úspěšnost a rychlost zápisu. Z pravidla to proběhne v řádech tří týdnů. Některé Freeglobes katalogy nepřijímají stránky na subdoménách (např. http://mujwebik.hys.cz), proto tyto stránky nedoporučujeme registrovat pomocí Freeglobes registrace.


V RegSurfu se zobrazuje moje stránka, kterou jsem si přidal do SEO katalogu. Je tato reklama nějak zpoplatněna? Neubude mi investovaný kredit?

Tato reklama je zdarma. Investovaný kredit určuje pořadí v SEO katalogu. RegSurf si stejně tak vybírá stránky podle investovaného kreditu (více propaguje stránky s vyšším počtem kreditů). Kredit vaší stránce neubude, ale naopak jí přibude kliknutí (návštěva), což určuje zase pořadí v oblíbených. Čím více kreditu tedy do stránky v SEO katalogu investujete, tím více je stránka propagována. Čas, po který je stránka zobrazena mezi registracemi, je proměnlivý a je určen také typem registrace. Čím více katalogů, tím kratší zobrazení stránek ze SEO katalogu.


O jaké katalogy se jedná? Vyplatí se registrovat stránky do katalogů?

Momentálně se jedná o všeobecné katalogy internetových stránek a odkazů. Profi registrace zahrnuje přední české a slovenské katalogy - formuláře jsou zde ale vyplňovány pomocí vygenerovaných tlačítek REG, které je třeba přesunout na lištu prohlížeče Firefox. V každém nabízeném typu registrace je vždy několik katalogů navíc - to eliminuje výpadky a nefunkční katalogy. Katalogy, které nefungují nebo nepřímají registrace nám prosím hlaste, odstraníme je ze sytému. To jestli se vyplatí registrace do katalogů a proč může být pro stránky přínosem se můžete dočíst ve článku Jak zvýšit návštěvnost stránek.